Wereldoriëntatie


bio

Materialenbank wereldoriëntatie

De Bacheloropleiding van kleuter-, lager en buitengewoon onderwijs in Katho Tielt mag men zonder blozen een praktijkgerichte opleiding noemen.
Geen mogelijkheid wordt er onbenut gelaten om studenten uit te laten groeien tot onderlegde en ondernemende leerkrachten.  Deze aanpak vergt van de student echter een pak energie.  Want alle stages en projecten, alle beurzen en tentoonstellingen vragen niet enkel een degelijke voorbereiding.  Vaak moet er ook heel wat materiaal ontwikkeld worden om kinderen tijdens een dergelijk praktijkmoment tot fundamenteel leren te brengen.

En over dat materiaal willen we het even hebben…
Na een stage of projectweek liggen er meestal enkele zelf ontworpen toonmaterialen in een kijkkast.  Met een snelle blik moeten deze materialen het meestal doen, want veel tijd om uit te wisselen is er meestal niet.  Daarna verdwijnen veel van deze pareltjes in één of andere vergeten kast.  Je kan alleen maar hopen dat die schat aan materialen later in de praktijk toch nog de weg naar de klas vinden.  

Wereldoriëntatie

Dat moet beter kunnen !
Eénmaal in de praktijk is elk idee, elke didactisch ruggesteuntje welkom.  Daarom liepen een aantal docenten al een tijdje met de gedachte om een materialenbank op te starten.  Die willen we (in het begin) toch kleinschalig houden. 
Eerst en vooral beperken we ons tot alle materialen die gelinkt kunnen worden aan het vak wereldoriëntatie.  Omdat we met dit vak net de kijk breed willen houden (multiperspecitiviteit), blijven er op deze manier wel nog een pak mogelijkheden open. 
Ten tweede moesten het ook allemaal materialen zijn, die toch min of meer opgebouwd worden a.h.v. een vast sjabloon of een vrij strikt didactisch model.  Dat vergemakkelijkt niet alleen het inventariseren.  Op deze manier kan ook elk jaar een item met nieuwe voorbeelden aangevuld worden.
Ten derde moest het materiaal in grote mate meebouwen aan een wereldoriënterende aanpak, die kinderen toelaat om (deels) zelf hun leren in eigen handen te pakken.  Onze voorkeur ging dus sowieso uit naar friezen, ontdekkaarten of uitdagende thema’s waarin kinderen tot fundamenteel leren komen.

De tabbladen in de linkerkolom geven aan welke materialen reeds geraadpleegd kunnen worden.  De oogst is voorlopig nog beperkt.  Maar wie grasduint, vindt ongetwijfeld wel zijn gading.  Het blijft onze bedoeling om deze materialenbank regelmatig aan te vullen.  Niet alleen kunt u daar ook voor zorgen, als je zelf recent materiaal hebt aangemaakt dat bij één van deze onderwerpen aanleunt.  Maar ook door ons feedback te geven, want materialen werken pas echt als ze de clash met de praktijk heelhuids hebben doorstaan.

Print Print Laatste update 09 mrt 2010