De Panne


ECGroen
De Panne: ondersteuning van het groenbeleid en beheer (2010-2011)

Vanuit De Panne werd de vraag gesteld naar o.a. een groeninventarisatie en het herorganiseren van de interne diensten bevoegd voor het groenbeheer. Deze vraag ligt meestal aan de basis van enkele onderliggende problemen die vele groendiensten op dit moment ondervinden: omgaan met het pesticidenreductieplan, het juiste gebruik van planten, een vage of onbestaande groenvisie, etc. Het onderzoeken en behandelen van deze problemen kan leiden tot een duidelijke reorganisatie van de diensten betrokken bij het beheer van de openbare (groene) ruimte. De opmaak van een groenvisie en groenstructuurplan vormen hiertoe de eerste aanzet. Een groeninventarisatie vormt pas in de latere fasen een middel voor de verdere optimalisatie van het groenbeheer.

 

Print Print Laatste update 10 mei 2012