Keuzetraject Jeugddelinquentie


Keuzetraject Jeugddelinquentie

Opleidingsonderdelen

 

Is het nu zo erg gesteld met de jeugd van tegenwoordig of heeft de maatschappij een algemeen probleem met risicogedrag bij jongeren? Wanneer wordt een fenomeen een probleem en wat zijn mogelijke oorzaken? Welke methodieken zijn efficiënt bij preventie, aanpak en begeleiding ? Welke voorzieningen en diensten hebben hierbij een opdracht? Op deze en meer vragen krijg je een antwoord tijdens het keuzetraject ‘Jeugddelinquentie’.

Jeugddelinquentie is een zwaar beladen term. Soms is er sprake van zogenaamde ‘hardekernjongeren’. Maar het is belangrijk te zien dat het vaak kwetsbare jongeren zijn die deskundige ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Bovendien zijn heel wat fenomenen eerder onschuldig van aard. Het is dan ook belangrijk dat welzijnswerkers duiding kunnen bieden aan ouders, leerkrachten, de buurt en de media.

Met het keuzetraject ‘Jeugddelinquentie’ krijg je achtergronden en inzichten om met een kritische bril naar fenomenen en doelgroepen te kunnen kijken en er mee om te gaan.

 

Vier opleidingen uit het studiegebied sociaal agogisch werk slaan de handen in elkaar om professionele bachelors voor te bereiden op de aanpak van jeugddelinquentie. De module jeugddelinquentie kan worden gevolgd vanuit de vier opleidingen binnen KATHO-IPSOC, namelijk Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid, Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in het Sociaal Werk en Bachelor in de Toegepaste Psychologie.
Bij afstuderen krijg je het diploma van de opleiding en de vermelding van deze afstudeermodule op  het diplomasupplement. Dit is een meerwaarde voor wie graag in deze sector zou werken.

 

De afstudeermodule jeugddelinquentie bestaat uit 30 studiepunten en kan worden gevolgd in het laatste jaar van een opleiding binnen KATHO-IPSOC.
Ook studenten die reeds één van deze diploma’s behaalden, kunnen deze module volgen.

Meer info: bart.vanhoenacker@katho.be

 

 

Programma

 

PROGRAMMA STP
VAK Werkveld  

Aanpak en Begeleiding van jongeren

2

Studiereis

1
VAK Bijzondere vraagstukken adolescentie & delinquentie 3
VAK Toegepaste Jeugdcriminologie  
1. Jeugdcriminologie 3
2. Actuele thema's in de jeugdcriminologie 3
Geintegreerde bachelorproef  
Geïntegreerde bachelorproef 9
Paper
3
Methodische keuzevakken  
Herstelgericht werken 3
Omgaan met agressie 3
Hulpverlening aan kinderen en jongeren 3

 

 

  

Print Print Laatste update 13 jul 2012