Documenten


handel

Bewijs van verblijf

Na een ERASMUS studie (SMS) of ERASMUS stage (SMP) moet een bewijs van verblijf ingediend worden bij de internationale dienst. Dit document moet opgestuurd worden naar:

KATHO - International Office
T.a.v. Steve Vangroenweghe
Doorniksesteenweg 145
B-8500 Kortrijk

LET OP: Het aantal maanden vermeld op dit bewijs van verblijf kan niet kleiner zijn dan het aantal maanden aangegeven op je ERASMUS toelage contract.

Download hier de nodige documenten:

Voor 2012-2013

Voor 2013-2014


Deze documenten kunnen NIET gebruikt worden voor Erasmus Belgica, Ontwikkelingssamenwerking (OS), .... Hiervoor gelden andere specifieke regels!

Overige noodzakelijke documenten

Ook volgende documenten moeten, voorzien van de nodige handtekeningen en stempels van de ontvangende instelling, ingediend worden bij de internationale dienst:

  • Training agreement en Transcript of Work (SMP)
  • Learning agreement en Transcript of Records (SMS)

De studieovereenkomst wordt door de internationale dienst opgestuurd. Na controle van uw gegevens en handtekening moet de studieovereenkomst eveneens bezorgd worden bij de internationale dienst.

Enkel de originele documeten worden aanvaard.

Feedback (online enquête)

Omdat wij als hogeschool kwaliteitszorg hoog in het vaandel dragen, is ook binnen internationalisering evaluatie een uiterst belangrijk gegeven.

Wij verwachten dan ook de nodige feedback van studenten die in het kader van hun opleiding bij ons voor een kortere of langere tijd naar het buitenland trokken, zodat wij ten gepaste tijde zelf een evaluatie kunnen doen van interne processen en van de samenwerkingen met onze internationale partners. U bewijst ons en studenten die in de toekomst naar het buitenland willen trekken tijdens hun opleiding hier zeker een dienst mee!

Voor studenten die in aanmerking komen voor een Erasmus-toelage is het invullen van de survey verplicht aangezien dit een onderdeel vormt van de bewijslast om deze toelage te ontvangen. De Europese Commissie wil immers permanent blijven toezien op de kwaliteit van hoger onderwijsinstellingen binnen de verschillende landen.

Studenten die recht hebben op een Erasmus-toelage zullen na hun verblijf in het buitenland en op het gepaste moment bericht krijgen wat van hen in deze context verwacht wordt.

Voor meer informatie en reacties:

KATHO - International Office
Steve Vangroenweghe

Doorniksesteenweg 145
B-8500 Kortrijk

Print Print Laatste update 30 aug 2013