Sociale verpleegkunde


gezondheid

Algemeen

Klik hier voor alle opleidingsprogramma's van het academiejaar 2013-14.

Iets voor jou?

Zou jij graag mensen helpen die door sociale of gezondheidsproblemen moeilijkheden ondervinden in hun psychosomatische, psychosociale of maatschappelijk functioneren? Ben je daarbij niet alleen geïnteresseerd in de mens en zijn sociale achtergrond, maar heb je ook aandacht voor de woon- en leefomgeving van de zorgbehoevende? Wil jij actief zijn in de preventieve of maatschappelijke gezondheidszorg? Dan moet je beslist eens verder informeren naar het keuzetraject Sociale verpleegkunde.

Tewerkstelling

Studenten die afstudeerden konden aan de slag bij:

· Kind en Gezin
· kinderdagverblijven
· diensten voor bescherming en preventie op het werk
· centra voor leerlingenbegeleiding
· lokale of regionale dienstencentra
· algemeen of een psychiatrisch ziekenhuis
· sociale diensten van verzorgingsinstellingen en mutualiteiten
· sociale diensten

Print Print Laatste update 26 mei 2011