Brede school Vlaanderen


beroepenlijst

Welkom!

 

In verschillende landen groeit de belangstelling voor het concept Brede School. Hoewel dit concept meerdere invullingen en uiteenlopende toepassingen kent, overheerst eenzelfde grondgedachte: de school een plaats geven in een breed netwerk van actoren om in te spelen op lokale noden en kansen.
In veel gevallen bestaat een Brede School uit een duurzaam netwerk van partners, met de school als middelpunt. Maar ook een andere partner kan een voortrekkersrol binnen het netwerk opnemen.
Centraal staat het werken aan gelijke onderwijskansen, het uitbreiden van de ervaringswereld, het creëren van ontmoetingsplaatsen en vormingsmomenten voor kinderen, jongeren maar ook volwassenen.

Het Expertisecentrum Brede School Vlaanderen wil heel graag eigen ervaringen en expertise delen met eenieder die geïnteresseerd is in Brede Scholen!

Print Print Laatste update 20 okt 2010